Wat is het bodemvoedselweb?

Het bodemvoedselweb is een ondergronds ecosysteem dat grotendeels onzichtbaar is voor het blote oog. Ontelbare micro-organismen werken hier innig samen, waarbij elk organisme zijn essentiële en unieke rol vervult. Planten sturen dit ecosysteem aan door specifieke stofjes van het fotosyntheseproces aan de bodem af te geven. Via een symbiotisch samenspel tussen plant, bacteriën, schimmels, protozoa, aaltjes en geleedpotigen, krijgt de plant alle stoffen aangereikt die zij niet uit het fotosyntheseproces kan verkrijgen.

De bodemgesteldheid wordt bepaald door deze symbiose van plant en aanwezige micro-organismen, de bodemchemie (de chemische samenstelling van de bodem) is hier grotendeels een gevolg van. Een microscopische analyse van het bodemvoedselweb geeft daarmee een daadwerkelijke inkijk in de staat en capaciteit van een bodem.

Een compleet bodemvoedselweb vertegenwoordigt alle elementen van een gezonde en productieve bodem: vruchtbaarheid, goede structuur, infiltratiecapaciteit, waterberging, koolstofopslag, onderdrukking van ziektes- en plagen.

Het bodemvoedselweb wordt beschadigd door overmatig gebruik van (kunst)meststoffen, grondbewerking en gif. Gangbare landbouw heeft daarom desastreuze gevolgen voor het bodemvoedselweb.

 

Dr. Elaine Ingham heeft een jarenlange ervaring in het onderzoeken van het bodemvoedselweb en ze heeft de Soil Food Web School opgericht om deze inzichten door te geven. 

Voor een uitgebreide uitleg kun je het verhaal van de SoilFoodWeb school hier bekijken.