Welkom op onze website. Ons laboratorium is een door de Soil Food Web school erkend laboratorium en voert onderzoek uit naar de bodembiologie van jouw bodem. 

Een actief bodemleven is goed voor de groei en ontwikkeling van planten. Bodemleven maakt voedingstoffen beschikbaar voor het gewas, produceert humus en draagt bij aan een goede bodemstructuur. Bovendien zorgt een goed ontwikkeld bodemleven ervoor dat schadelijke schimmels en bacteriën zich minder snel kunnen vermeerderen. Een rijk en actief bodemleven bevordert de algemene ziektewering van de bodem. Een gezonde bodem betekent dat de bodembiologie in de juiste verhoudingen aanwezig is. En dat is wat wij onderzoeken. 

Wat doet het SFWL (SoilFoodWebLaboratorium)?

Het SFWL onderzoekt bodem, compost, compostthee of extract op de aanwezigheid van bodemleven. Voor het aanvragen van een onderzoek kijk je op 'Onderzoek' .  Voordat je overweegt om een bodemonderzoek te laten doen, is contact vooraf noodzakelijk. Zo kunnen we met jou kijken naar bodem, gewas en omstandigheden.

Voor meer achtergrond informatie over de Soil Food Web benadering kijk je op 'Soil Food Web'